หลายคนถามเข้ามาเยอะมากๆ หากไม่ได้ตังห้าพันที่ทางรัฐให้แต่บางท่านไม่เข้าเงื่อนไขที่ตั้งไว้ ทำให้พี่น้องทุกคนต่างกังวลว่าจะเอาตังจากไหนมาเพราะสถานะการณ์ตอนนี้ทุกคนต่างไม่มีรายได้เข้ามาดูแลครอบครัวเหมือนเดิมตังหยุดงานหลายคนไม่ได้ตังระหว่างนี้รัฐเลยออกมาช่วยเหลือ

ภาพจากออมสิน

แต่บางคนก็ได้และบางคนก็ไม่ได้ทำให้ต้องหาทางอื่นกันอีกครั้ง ซึ่งล่าสุดทางออมสินได้มีโครงการใหม่ที่เข้ามาช่วยเหลือพี่น้องทุกคนแต่เป็นการเปิดตัวสินเชื่อ คนมีอาชีพอิสระท่านให้สินเชื่อ 10,000  6 เดือนแรก ดอกเดือนละ 10 บ า ท  ไม่ต้องมีหลักประกัน นานสองปีเลย

ผู้มีรายได้ประจำ ให้ไม่เกิน 50,000 บาท ด อ ก 35 บ า ท  ต่อเดือนนาน 3 ปี ลงทะเบียน 1 เมษายนนี้

คุณสมบัติผู้กู้มีอายุ 20 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีรายได้เดือนละไม่เกิน  30,000 พ่อค้าแม่ค้า คนขับรถโดยสารแท็กซี่ สามล้อ มัคคุเทศก์มีสิทธิ์ทุกคน

 

ข้อมูลภาพจากออมสิน

เรียบเรียงโดย guruthainews