ยอมรับเลยว่าแต่ละจังหวัดของบ้านเราต่างมีข้อป้องกันต่างกันออกไปแล้วแต่จังหวัด ซึ่งทางลำปางเองยังไม่มีคนติดทางผู้ว่าท่านได้ลงพื้นที่ตรวจเองและจังหวัดใหญ่ๆอย่างกทม ก็ให้ปิดห้างปิดหลายๆสถานที่ ที่จะมีคนไปเยอะๆให้รวมตัวกันอยู่บ้านไม่ออกไปไหน

ซึ่งล่าสุด วันที่ 29 มี.ค.ทางจังหวัดภูเก็ต ได้ออกประกาศให้พี่น้องทราบว่าตอนนี้จังหวัดภูเก็ตเห็นชอบมาตรการในการเฝ้าระวังและยับยั้งการติด โ ค วิ ด เพื่อไม่ให้มีการติดเพิ่มไปมากกว่านี้ กำหนดปิดจังหวัดห้ามเข้าออกตลอดเวลาตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2563 จนกว่า จะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ปิดช่องทางบก ด่านตรวจจังหวัดภูเก็ตโดยห้ามยานพาหนะทุกชนิด และบุคคลเข้า – ออก ยกเว้น ยานพาหนะสำหรับการขนส่งสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภควัสดุก่อสร้าง เครื่องมือแพทย์ ยานพาหนะกู้ชีพกู้ภัย รถพยาบาล รถฉุกเฉินทางการแพทย์ รถที่ใช้สำหรับภารกิจของทางราชการเท่านั้น

ปิดช่องทางน้ำระหว่างประเทศ โดยห้ามเรือทุกชนิดและบุคคล เข้า – ออก ยกเว้นเรือบรรทุกสินค้า ขนส่งสินค้าตามความจำเป็น เมื่อเสร็จภารกิจแล้วให้กลับออกไปโดยเร็ว โดยไม่อนุญาตให้ลูกเรือและคนประจำเรือลงจากเรือโดยเด็ดขาด

บุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่า มีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง ซึ่งได้รับการตรวจรับรอง หรือ ออกให้ในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง และเมื่อเข้าในพื้นที่ ในจังหวัดภูเก็ตแล้ว ต้องปฏิบัติตามมาตรการ

ภาพและข้อมูลจาก ท่านผู้ว่าภูเก็ต