เป็นเรื่องราวที่หลายคนให้ความสนใจกันมาตลอดหลายวัน ว่าทางท่านผู้ว่าหรือทางรัฐจะประกาศอะไรออกมาให้ประชาชนได้ปฏิบัติตามเพราะตอนนี้ เราอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องอยู่บ้านกันให้มากที่สุดไม่ออกไปไหน เพื่อไม่ให้ติด โ ค วิ ด นั้นเอง

ทางผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี 25 มี.ค. ออกประกาศให้ประชาชนทุกคนทุกครัวเรือนทุกหมู่บ้านทุกชุมชนใน จ.อุดรธานี สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาทุกครั้งทั้งในและนอกเคหะสถาน

ควรอยู่บ้านอย่าไปไหนล้างมือทั้งวันกินร้อน ช้อนฉันห่างกัน 2 เมตรประชาชนที่มาติดต่อราชการ ให้สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งในส่วนราชการทุกแห่งจัดให้มีจุดคัดกรองและวัดอุณหภูมิร่างกาย เจ้าหน้าที่และผู้ที่มาติดต่อราชการทุกคนที่เข้ามาในอาคาร

งดหรือเลื่อนการจัดงานประเพณีสงกรานต์ หรืองานที่มีลักษณะเป็นการชุมนุมประชาชน ของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนออกไปก่อน ล่าสุดท่านได้ให้ร้านสะดวกซื้อที่เปิดบริการ 24 ชม. ให้เปิดจำหน่ายในช่วงตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น

 

 

ที่มาจากผู้ว่าอุดรธานี