หลังจากเปิดตอน 18.00 แล้วมีพี่น้องหลายๆท่านลงทะเบียนไม่ได้ เพราะคนเข้าพร้อมกันหลายล้านคนทำให้ระบบรับไม่ไหวล่าสุดดีใจด้วยจริงๆ www. เราไม่ทิ้งกัน .com เข้าได้แล้วจ้า ทำตามขั้นตอนที่ขึ้นไว้เลยรับรองว่าท่านได้รับตังแบบที่เขาว่าไว้แน่ๆ ใส่ข้อมูลครบตามขั้นตอน ตรวจสอบคุณสมบัติผ่านรอรับเงิน 5,000 บาทได้เลย

ซึ่งมีคนลงได้แล้วหลายท่าน เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ ให้กดข้อความว่าลงทะเบียนมาตรการชดเชยรายได้ ชื่อนามสกุล ภาษาไทย วัน เดือน ปีเกิด หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนตามที่มีระบุไว้ได้เลย รายได้ต่อเดือน ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วจะรูปภาพเครื่องหมายถูก มีข้อความขึ้นว่าระบบได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านเรียบร้อยแล้วโปรดรอแจ้งผลยืนยัน ทาง SMS Email ที่ลงทะเบียนไว้หลังตรวจสอบข้อมูลเสร็จสิ้นขอให้ทุกคนผ่านและได้รับตังนะพี่น้อง

 

ภาพจากเราไม่ทิ้งกัน