เรียกได้ว่าหลายๆที่และหลายๆบริษัทได้มีการให้พันักงานหยุดทำงานอยู่บ้านหรือหยุดทำงานไปสักพักเพราะตอนนี้สถานะการณ์ต่างๆในบ้านเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกวัน คนติดเพิ่มขึ้นเพื่อลดการติดให้อยู่บ้านกับครอบครัวให้ออกมานอกบ้านน้อยที่สุด

ซึ่งทางฟอร์ดและ aat ได้ทำการปิดโรงงานสักพักตั้งแต่27 มีนาคม 2563 แต่ที่ดีที่สุดคือท่านใจดีมากๆ ได้ให้ตังพนักงานทุกคน เหมือนเดิมใครอยู่ที่นี้คือยิ้มตามเลยท่านใจดีมากๆ บริษัทตัดสินใจปิดโรงงานผลิตรถยนต์ ชั่วคราว 2 แห่ง ฟอร์ดแมนูแฟคเจอร์ริ่ง จะกลับมาผลิตต่อในวันที่ 20 เมษายน 2563

แต่หากยังไม่ดีขึ้นต้องปิดโรงงานไปมากกว่ากำหนดการเดิม เพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายไปก่อนนั้นเองได้มีการจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานทุกคนเต็ม สำหรับการหยุดในสัปดาห์แรก ส่วนสัปดาห์ที่ 2 วันที่ 6-10 เมษายนนั้น หากพนักงานบางส่วนที่ทำงานที่บ้านก็ยังได้ ตังเหมือนเดิม

 

 

ภาพลและข้อมูลจาก ประชาชาติธุรกิจ