บอกเลยว่าตอนนี้มีคนเข้ามาแสดงความเห็นกันเยอะมากหลังจากทางอุ้มผาง จ.ตาก ได้จัดพื้นที่ให้คนที่กลับจาก กรุงเทพ เก็บตัวอยู่บ้านหรือสถานที่ต่างๆ ที่ทางอำเภอจัดเตรียมไว้แต่แล้วยังมีวัยรุ่นและคนที่ไปทำงานกลับมาไม่ยอมทำตามเลยจัดหนัก

ทางจังหวัดตากมีคนติดแล้ว 1 คนโดยเฉพาะอำเภออุ้มผางที่ไม่คอยฟังคำบอกของทางจังหวัด เป็นเฉพาะบางคน ทางผู้นำท้องถิ่น ในหมู่บ้านได้ปรึกษากันเลยหาที่เก็บตัวสำหรับคนไม่ยอมฟังไม่ยอมกักตัว 14 วัน ใช้ชีวิตตามปกติ อยู่รวมกันมาก จึงใช้มาตรการเข้มข้น

หากไม่กักตัวอยู่ในบ้าน 14 วัน เจ้าหน้าที่จะนำตัวมากักตัวยังบริเวณป่าช้า บริเวณที่ตั้งคนที่จากไปแล้วอยู่กับเสียงเห่าหอนของสุนัขที่เฝ้าป่าช้าด้วยกันจนครบ 14 วัน ทั้งนี้เพื่อให้ชาวบ้านที่หัวดื้อตระหนักถึงคนรอบข้างว่า   โ ค วิ ด นั้นไม่ใช่เรื่องเล่นๆ